Tom 73 Nr 2 (2024)

					Pokaż Tom 73 Nr 2 (2024)

REDAKTORZY TOMU: Grażyna Woroniecka, Sylwia Męcfal

Czasopismo współfinansowane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”

logo_EK-SOC_pl.jpg        mceclip0-39ef46782140a32c213d1b860afdc51b.png

Opublikowane: 2024-06-14

DYSKUSJA

 • Socjologia moralności: topos czy topika?

  Grażyna Woroniecka, Krzysztof Kiciński, Jacek Kochanowski, Adrianna Surmiak, Michał Bujalski, Łukasz Kutyło, Paweł Możdżyński, Dorota Rancew-Sikora, Iwo Łoś
  9-40
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2024/73.2/1

ARTYKUŁY

 • Jaka socjologia moralności w XXI wieku?

  Grażyna Woroniecka
  41-56
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2024/73.2/2
 • Socjologia środowiska a socjologia moralności. Punkty styczne, synergia czy separacja?

  Iwo Łoś
  57-74
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2024/73.2/3
 • ”Wyszedłem z Domu Niewoli…” O drodze do duchowego nomadyzmu na przykładzie mężczyzny poszukującego „swojego miejsca” w świecie

  Łukasz Kutyło
  75-96
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2024/73.2/4
 • Transgresje artystek i artystów społecznie zaangażowanych. Moralne implikacje i konflikty aksjologiczne

  Paweł Możdżyński
  97-120
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2024/73.2/5
 • Anty-moralność i moralność podporządkowana w ujęciu socjologii queer

  Jacek Kochanowski
  121-139
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2024/73.2/6
 • Ciotkostwo w sieci relacji i praktyk rodzinnych. Analiza literatury przedmiotu

  Katarzyna Dębska
  141-156
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2024/73.2/7
 • Problem „rasy” – jak go rozwiązać

  Loïc Wacquant; Krzysztof Korżyk
  157-180
  DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2024/73.2/8

RECENZJE

POLEMIKA