POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest w formacie Open Access.
Od 2019 roku artykuły publikowane są na licencjach Creative Commons:
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND)
lub Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe & Autorzy

PUNKTACJA MEiN 2021: 40 punktów

Aktualny numer

Tom 66 Nr 1 (2023): EARLY VIEW: Nowe trendy w komparatystyce i genologii

REDAKTOR TEMATYCZNY: Ivo Pospíšil

REDAKTORKA DZIAŁU STAŁEGO: Anna Zatora

 

 

Opublikowane: 2023-06-06
Wyświetl wszystkie numery