POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

 COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

PUNKTACJA MNiSW

Acta Geographica Lodziensia znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 70 punktów

 

Aktualny numer

Tom 116 (2024)
					Pokaż Tom 116 (2024)

REDAKTOR TOMU: Joanna Petera-Zganiacz
TEMAT TOMU: Geomorfologia

Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Wydano z pomocą finansową Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

mceclip0-1365c0ca800df26ae8566fa5773f9e17.png          mceclip2-525223850706900b0290343e664d980f.png

Opublikowane: 2024-06-14

Artykuły

 • Zapis procesów ekstremalnych podczas recesji Lądolodu Warciańskiego z Kotliny Sieradzkiej i przyległych wysoczyzn

  Zbigniew Rdzany, Małgorzata Frydrych, Wojciech Włodarski, Jacek Forysiak
  7-35
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/1
 • Formy akumulacji eolicznej nieaktywnej doliny środkowej Warty (Polska Centralna)

  Danuta Dzieduszyńska, Joanna Petera-Zganiacz
  37-49
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/2
 • Zmiany morfologiczne cofki zbiornika Jeziorsko na tle przemian dna doliny Warty między Woźnikami a Uniejowem w antropocenie

  Zbigniew Rdzany, Aleksander Szmidt, Maciej Kossowski
  51-70
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/3
 • Przemiany rzeźby terenu w obszarze poeksploatacyjnym – wyznacznik antropocenu?

  Joanna Petera-Zganiacz, Danuta Dzieduszyńska
  71-78
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/4
 • Warunki paleogeograficzne funkcjonowania kopalnego koryta w stanowisku Koźmin-Głowy; dolina Warty, Kotlina Kolska

  Joanna Petera-Zganiacz, Aleksanda Majecka , Danuta Dzieduszyńska , Jacek Forysiak , Daniel Okupny , Sylwia Skoczylas-Śniaz, Renata Stachowicz-Rybka, Juliusz Twardy, Izabela Zawiska
  79-98
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/5
 • Etapy rozwoju holoceńskiego koryta w dolinie Warty, stanowisko Koźmin-KN

  Juliusz Twardy, Joanna Petera-Zganiacz, Danuta Dzieduszyńska, Jacek Forysiak, Krystyna Milecka, Daniel Okupny, Marta Rudna, Renata Stachowicz-Rybka, Sylwia Skoczylas-Śniaz
  99-120
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/6
 • Podwodne przejawy denudacji chemicznej wysadu solnego Rogóźno na przykładzie fragmentu koryta Moszczenicy w Giecznie (powiat zgierski)

  Maciej Ziułkiewicz
  121-138
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/7
 • Pradolina warszawsko-berlińska w rejonie Łęczycy: budowa geologiczna, rzeźba terenu i ewolucja

  Jacek Forysiak, Aleksandra Majecka, Leszek Marks, Łukasz Bujak
  139-152
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/8
 • Osady biogeniczne pradoliny warszawsko-berlińskiej w rejonie Łęczycy i błonia (środkowa Polska) jako wskaźnik zmian środowiska

  Jacek Forysiak, Weronika Janas, Dorota Brzozowicz, Marta Rudna, Marcin Krystek
  153-170
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/9
 • Budowa wewnętrzna kutnowskiej moreny czołowej (Wysoczyzna Kłodawska, centralna Polska) – przyczynek z dokumentacji byłych wyrobisk eksploatacyjnych

  Małgorzata Roman
  171-188
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/10
 • Geometria i rozwój wałów lodowo-morenowych na obszarze moreny kutnowskiej: zapis w litofacjach i strukturach deformacyjnych osadów supraglacjalnych w stanowisku Daszyna

  Wojciech Włodarski, Anna Orłowska, Radosław Wasiluk
  189-204
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/11
 • Plejstocen zachodniej części rowu Kleszczowa na podstawie badań w odkrywce Szczerców, Polska Środkowa

  Lucyna Wachecka-Kotkowska, Dariusz Krzyszkowski Krzyszkowski, Dariusz Wieczorek
  205-223
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/12
 • Rola zdarzeń ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby i osadów strefy marginalnej lobu Widawki w okolicach Radomska, Polska Centralna

  Małgorzata Frydrych, Zbigniew Rdzany
  225-249
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/13
 • Zmiany morfologiczne w obrębie doliny Pilicy pomiędzy Sulejowem a Smardzewicami w latach 1968–2016

  Aleksander Szmidt, Marcin Jaskulski, Maciej Kossowski
  251-267
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/14
 • Geopark Owadów-Brzezinki

  Błażej Błażejowski, Piotr Czubla
  269-281
  DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2024/116/15
Wyświetl wszystkie wydania